โป๊ยก๋วยย่างเกาหลี

โป๊ยก๋วยย่างเกาหลี
Address : 60/2 หมู่ 1 ต.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางไทร