อัจฉราหมูกระทะ

อัจฉราหมูกระทะ
Address : 121 หมู่ 6 ต.จำปา จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.ท่าเรือ
Phone No. : 035-224-888 / 089-082-2267 / 083-928-1352