ลูกชิ้นปิ้งฮิ

ลูกชิ้นปิ้งฮิ
Address : Shell Station ต.มาบข่า จ.ระยอง, กิ่ง อ.นิคมพัฒนา
Phone No. : 086-881-4203 / 086-789-0680