ครัวสุดแดน

ครัวสุดแดน
Address : ตลาดบ้านอีต่อง ต.ปิล๊อก จ.กาญจนบุรี, อ.ทองผาภูมิ
Phone No. : 034-546-663 / 081-755-8043