สเต็กห้องแถว

สเต็กห้องแถว
Address : 333/3 ต.เมืองศรีไค จ.อุบลราชธานี, อ.วารินชำราบ
Phone No. : 045-344-443