เจ๊แดงบางควาย

เจ๊แดงบางควาย
Address : ถนนศรีสกุลไทย ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.ชะอำ
Phone No. : 032-470-455