ผัดไทยป้าเช็ง

ผัดไทยป้าเช็ง
Address : ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, อ.บ้านโป่ง