ข้าวมันไก่ไหหลำ เจ๊จรูญ

ข้าวมันไก่ไหหลำ เจ๊จรูญ
Address : ใกล้วงเวียนช้าง ถนนเชาวน์วงศา ต.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี, อ.บ้านโป่ง