ป่ายาง

ป่ายาง
Address : ถนนสุขุมวิท ต.เขาวัว จ.จันทบุรี, อ.ท่าใหม่