บะหมี่อุทุมพร

บะหมี่อุทุมพร
Address : หลังสถานีรถไฟอุทุมพร ถนนราชการรถไฟเหนือ ต.กำแพง จ.ศรีสะเกษ, อ.อุทุมพรพิสัย