สวนอาหารริมน้ำ

สวนอาหารริมน้ำ
Address : หมู่ 5 ถนนบางปะอิน ต.ราชคาม จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางไทร, 13290
Phone No. : 035-366-050 / 035-367-733 / 084-210-3707