รุ่งโรจน์สเต็ก

รุ่งโรจน์สเต็ก
Address : หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค จ.อุบลราชธานี, อ.วารินชำราบ