ยำยำ กลางเมือง

ยำยำ กลางเมือง
Address : หน้าวิลล่า ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น, อ.เมืองขอนแก่น
Phone No. : 080-199-9349