อิ่มอร่อยปลาแม่น้ำ

อิ่มอร่อยปลาแม่น้ำ
Address : 327 หมู่ 3 ต.ชัยนาท จ.ชัยนาท, อ.เมืองชัยนาท, 17000
Phone No. : 056-426-759