แพรทอง

แพรทอง
Address : ถนนทางหลวงชนบท 5016 ต.มะขามเฒ่า จ.ชัยนาท, อ.วัดสิงห์, 17000
Phone No. : 056-461-459