ข้าวเกรียบปากหม้อปารีส

ข้าวเกรียบปากหม้อปารีส
Address : ถนนสุขเกษม ซอย 7 ต.ธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร, อ.เมืองสกลนคร, 47000