ส้มตำร้อยเปอร์เซ็นต์

ส้มตำร้อยเปอร์เซ็นต์
Address : ถนนมหาดไทยบำรุง ต.ระแหง จ.ตาก, อ.เมืองตาก, 63000
Phone No. : 089-438-3250