หมูกระทะทูอินวัน

หมูกระทะทูอินวัน
Address : ซอยมหาดไทยบำรุง 2 ต.หนองหลวง จ.ตาก, อ.เมืองตาก, 63000