ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ็ดกษัตริย์

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ็ดกษัตริย์
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000