สวนอาหารครัวริมน้ำ

สวนอาหารครัวริมน้ำ
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 12 ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000