หนองสอเนื้อย่างเกาหลี

หนองสอเนื้อย่างเกาหลี
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 227 ต.ลำปาว จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
Phone No. : 086-073-2281