สวนอาหารสุภาพร

สวนอาหารสุภาพร
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 2116 ต.หนองแปน จ.กาฬสินธุ์, อ.กมลาไสย, 46130