ณัฐพรเขาวงเนื้อย่างเกาหลี

ณัฐพรเขาวงเนื้อย่างเกาหลี
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 2291 ต.กุดปลาค้าว จ.กาฬสินธุ์, อ.เขาวง , 46160
Phone No. : 089-032-2834