กาละแฟ

กาละแฟ
Address : ถนนกมลชัยพัฒนา ต.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.เมืองกาฬสินธุ์, 46000
Phone No. : 043-814-744 / 043-815-345