ปูเนื้อย่างเกาหลี

ปูเนื้อย่างเกาหลี
Address : ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ต.โนนบุรี จ.กาฬสินธุ์, อ.สหัสขันธ์, 46140
Phone No. : 081-196-0125