สวนอาหารฟาโรห์

สวนอาหารฟาโรห์
Address : ถนนทางหลวงหมายเลข 227 ต.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์, อ.สหัสขันธ์, 46140
Phone No. : 085-751-0711