สามสี ซีฟู้ด

สามสี ซีฟู้ด
Address : บ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ต.บางม่วง จ.พังงา, อ.ตะกั่วป่า