จิ้มจุ่ม เลควิว

จิ้มจุ่ม เลควิว
Address : ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี, อ.เมืองสระบุรี