จิ้มจุ่มสยาม

จิ้มจุ่มสยาม
Address : ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว จ.สระบุรี, อ.เมืองสระบุรี
Phone No. : 087-408-9868