ครัวพันธ์ทิพย์

ครัวพันธ์ทิพย์
Address : 94/1 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.บางไทร
Phone No. : 035-367-555 / 083-069-7255