ป. เป้ากุ้งเผา

ป. เป้ากุ้งเผา
Address : ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร ต.หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา, อ.พระนครศรีอยุธยา
Phone No. : 086-134-4091 / 082-230-4070