รุ่งทิพย์

รุ่งทิพย์
Address : หมู่ 5 บ้านพรมแดน ต.ระฆัง จ.นครสวรรค์, อ.ชุมแสง
Phone No. : 056-874-611 / 080-504-0927 / 084-619-9928