สังเวียน ซีฟู้ด

สังเวียน ซีฟู้ด
Address : 825 ถนนจำนงภูมิเวท ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.ชะอำ, 76120
Phone No. : 032-472-280 / 086-096-4799