ครัวเม็ดทราย

ครัวเม็ดทราย
Address : 27/14 ถนนคลองเทียน ต.ชะอำ จ.เพชรบุรี, อ.ชะอำ, 76120
Phone No. : 032-430-196 / 081-763-6070