ครัวป้าเฉลียว

ครัวป้าเฉลียว
Address : 139 หมู่ 5 ต.บางเก่า จ.เพชรบุรี, อ.ชะอำ, 76120
Phone No. : 032-448-218