สำรับกับข้าว

สำรับกับข้าว
Address : 303 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย จ.ชัยนาท, อ.เมืองชัยนาท
Phone No. : 056-414-498