ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม

ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชาม
Address : ถนนกระบี่ ต.ปากน้ำ จ.กระบี่, อ.เมืองกระบี่, 81000
Phone No. : 084-117-2455