เปิ่นกาแฟโบราณ

เปิ่นกาแฟโบราณ
Address : สาขาตลาดอ่างทอง ต.ศาลาแดง จ.อ่างทอง, อ.เมืองอ่างทอง