ลำภูเนื้อย่างเกาหลี

ลำภูเนื้อย่างเกาหลี
Address : 130 หมู่ 2 ต.คุ้มเก่า จ.กาฬสินธุ์, อ.เขาวง
Phone No. : 043-859-033