ลูกชิ้นหมูมหาชัย

ลูกชิ้นหมูมหาชัย
Address : LPG Station ถนนบายพาสพัทยา-ระยอง ต.มะขามคู่ จ.ระยอง, กิ่ง อ.นิคมพัฒนา