กาแฟมายอง

กาแฟมายอง
Address : PTT Station ถนนบายพาสพัทยา-ระยอง ต.มะขามคู่ จ.ระยอง, กิ่ง อ.นิคมพัฒนา