ฟาร์มเห็ดบูรพา

ฟาร์มเห็ดบูรพา
Address : ฟาร์มเห็ดบูรพา หมู่ 1 ต.มะขามคู่ จ.ระยอง, กิ่ง อ.นิคมพัฒนา
Phone No. : 038-897-735 / 086-394-6393 / 081-912-6280