สเต็กลุงใหญ่

สเต็กลุงใหญ่
Address : ตลาดโต้รุ่งหล่มสัก ถนนวจี ต.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์, อ.หล่มสัก