ผัดไทยศาลเจ้าแม่เบิกไพร

ผัดไทยศาลเจ้าแม่เบิกไพร
Address : ศาลเจ้าแม่เบิกไพร ต.เบิกไพร จ.ราชบุรี, อ.บ้านโป่ง