Red Strawberry Wow! Menu

รสชาติความเปรี้ยวหวานของสตรอเบอร์รี่สีแด๊งแดง ทำให้สตรอเบอร์รี่ถูกนำมาทำเป็นเมนูอร่อยหลากหลายเมนู นอกจากจะกินสดๆแล้ว สตรอเบอร์รี่ยังนำมาเป็นส่วนผสมของขนมหวานก็อร่อย เอามาตกแต่งขนมหวานและเครื่องดื่มก็สวยเก๋น่ากิน จนหลายคนหลงเสน่ห์เจ้าสตรอเบอร์รี่เข้าเต็มเปา

This website uses cookies to improve your website experience. By continuing to browse, you are agreeing to our use of cookies and Privacy Policy.