ชายเลซีฟู้ด

ชายเลซีฟู้ด
Address : หาดราไวย์ ถนนวิเศษ ต.ราไวย์ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต