บ้านขมิ้นทอง

บ้านขมิ้นทอง
Address : ถนนเทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ตวัดช้าง, อ.ถลาง
Phone No. : 089-152-7619