แหนมเนืองคุณอ้อสาขาภูเก็ต

แหนมเนืองคุณอ้อสาขาภูเก็ต
Address : ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต, อ.เมืองภูเก็ต, 83000
Phone No. : 094-146-6632