ตาทวย

ตาทวย
Address : ซอยร่วมใจตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต 83110 ประเทศไทย, อ.ถลาง
Phone No. : 086-470-4807