ครัวริมพาน

ครัวริมพาน
Address : สะพานสารสิน ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต, อ.ถลาง
Phone No. : 080-527-6247